الحسین_یجمعنا: الحسین_یجمعنا؛
الحسین_یجمعنا.

#الحسین_یجمعنا

عنوان تیزر :

نذر عشق (#الحسین_یجمعنا)

عـوامـل تـیـزر

تهیه‌کننده و کارگردان: علیرضا سرمدی
نویسنده: سمیه سادات ساجد
مجری طرح: محمد عباسی
تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث
بازیگر: محمد رسول صفری