امام رضا علیه السلام: فأَفْضِلْ عَلَى إِخْوَانِكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ سُرَّ فِيهِ كُلَّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ؛
پس در این روز (غدیر) به برادرانت احسان کن ، و هر مرد و زن مومنی را در آن شاد گردان.
تهذیب الحکام ج 6 ص 24

امام رضا علیه السلام

فأَفْضِلْ عَلَى إِخْوَانِكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ سُرَّ فِيهِ كُلَّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ

پس در این روز (غدیر) به برادرانت احسان کن ، و هر مرد و زن مومنی را در آن شاد گردان

تهذیب الحکام ج ۶ ص ۲۴

 

عنوان تیزر :

همدلی (#غدیری_شویم)

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده: علیرضا سرمدی
کارگردان: سید مهدی میرقیاسی
مجری طرح: عزیز اسلامی
نویسنده: سمیه سادات ساجد
تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث