همه سوزن‌ها و جوالدوزها برای دیگران؟

قرآن کریم: أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُم آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید؟! بقره/44