قرآن کریم: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ؛
هنگامی که معامله میکنید،شاهد بگیرید..
بقره 232

قرآن کریم:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ

هنگامی که معامله میکنید،شاهد بگیرید.

بقره ۲۳۲

عنوان تیزر :

آپارتمان شماره بیست

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده: علیرضا سرمدی
کارگردان: احمد رضا داوری
تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث
به سفارش: معاونت فرهنگی قوه قضاییه