امام علی علیه السلام می فرمایند:: إرحَمْ تُرحَمْ؛
رحم کن تا رحم شوی.
الامالی صدوق ص 209

امام علی علیه السلام می فرمایند:

إرحَمْ تُرحَمْ

رحم کن تا رحم شوی

الامالی صدوق ص ۲۰۹

عنوان تیزر :

بازگشت نیکی

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده: علیرضا سرمدی
به سفارش: معاونت فرهنگی قوه قضاییه
تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث