پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: أحَبُّ الخَلقِ إلَي الله مَن نَفَعَ عِيالَ الله أو أدخَلَ عَلي أهلِ بيتٍ سروراً؛
محبوب ترین مردم نزد خداوند کسانی هستند که به خلق خدا سود دهند و به خانواده ای شادی رسانند.
کافی جلد 2 ص 164

 پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:

أحَبُّ الخَلقِ إلَي الله مَن نَفَعَ عِيالَ الله أو أدخَلَ عَلي أهلِ بيتٍ سروراً

محبوب ترین مردم نزد خداوند کسانی هستند که به خلق خدا سود دهند و به خانواده ای شادی رسانند
کافی جلد ۲ ص ۱۶۴

عنوان تیزر :

آزادی به صرف افطار

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده: علیرضا سرمدی
تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث
به سفارش: معاونت فرهنگی قوه قضاییه