پیامبر اکرم (ص): أحَبُّ الخَلقِ إلَي الله مَن نَفَعَ عِيالَ الله- أو أدخَلَ عَلي أهلِ بيتٍ سروراً؛
محبوب ترین مردم نزد کسانی هستند که به خلق خدا سود دهند و به خانواده ای شادی رسانند.
کافی جلد2 صفحه 164

پیامبر اکرم (ص)
أحَبُّ الخَلقِ إلَي الله مَن نَفَعَ عِيالَ الله- أو أدخَلَ عَلي أهلِ بيتٍ سروراً
محبوب ترین مردم نزد کسانی هستند که به خلق خدا سود دهند و به خانواده ای شادی رسانند
کافی جلد۲ صفحه ۱۶۴

عنوان تیزر :

مهموناش با من

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده: علیرضا سرمدی
تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث
به سفارش: معاونت فرهنگی قوه قضاییه