قرآن: فَبَشِّرْ عِبَادِالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ؛
پس به بندگانم بشارت بده آنان که سخنان را شنیده از بهترین آنها پیروی کنند.
قرآن

فَبَشِّرْ عِبَادِالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

پس به بندگانم بشارت بده آنان که سخنان را شنیده از بهترین آنها پیروی کنند

قرآن زمر ۱۸ ، ۱۷

عنوان تیزر :

یک انتخاب خوب..

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده: علیرضا سرمدی
کارگردان: مرتضی شمس علیپور
نویسنده: حسن ابراهیم زاده
تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث
به سفارش: معاونت فرهنگی قوه قضاییه
دستیار کارگردان و برنامه ریز: امیر حسین ارقبایی
تصویر بردار: عباس ابراهیمی
مدیر تولید: محمد سهرابی