قرآن: لَّوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً؛
اگر درراه حق پایداری کنندآنان را از آب (برکات) فراوان سیراب میکنیم.
قرآن

لَّوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً

اگر درراه حق پایداری کنندآنان را از آب (برکات) فراوان سیراب میکنیم

قرآن سوره جن آیه ۱۶

عنوان تیزر :

گام های زمینی، برکت های آسمانی

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده: علیرضا سرمدی
کارگردان: مرتضی شمس علیپور
نویسنده: حسن ابراهیم زاده
تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث
به سفارش: معاونت فرهنگی قوه قضاییه
تصویر بردار: یاسین مسگری
مدیر تولید: آرش مجتهد زاده
تدوین: عباس ابراهیمی